SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE GOR Kolesa, d.o.o.

 

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine rogbikes.com (v nadaljevanju: Spletna trgovina) določajo pogoje nakupa ter prodaje izdelkov, ki jo izvaja družba GOR Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o., Partizanska cesta 12. (v nadaljevanju besedila GOR Kolesa ali ponudnik). Splošni pogoji poslovanja Spletne trgovine, so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in mednarodnimi kodeksi e-poslovanja. Spletna trgovina je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabnikom. Upravlja jo podjetje GOR Kolesa. Uporabnik je oseba, ki uporablja sistem, torej kupec v Spletni trgovini.

GOR Kolesa in uporabnik s predmetnimi splošnimi pogoji urejata medsebojne obveznosti pri nakupih preko Spletne trgovine. Vsak uporabnik storitve Spletne trgovine ima uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je tajno in znano le uporabniku, ki ga dobi preko registrirane elektronske pošte. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom dostopal do Spletne trgovine samo on oziroma oseba, ki je pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje Spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Osebna izkaznica ponudnika

Naziv: GOR Kolesa d.o.o., proizvodnja koles
Skrajšan naziv: GOR Kolesa, d.o.o.
Sedež: Šoštanj
Naslov: Primorska cesta 6 B
E-pošta: info@rogbikes.com
Telefon
: (03) 898 76 90
Identifikacijska št. za DDV: SI 77115066
Matična številka: 7069472000
Davčna številka: 77115066
SRG: Okrožno sodišče Celje
Osnovni kapital: 150.000,00 EUR
Banke in poslovni računi: Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana: 0292 3026 1927 785

 

Plačilne metode

  1. Kreditna kartica – V Spletni trgovini lahko naročeno blago varno plačate s kreditno kartico. Plačila je možno izvesti preko sistema. Plačnik mora biti oseba ali organizacija, ki je lastnik kreditne kartice. V primerih, ko imetnik kartice ni državljan Slovenije, in v primerih, ko prejemnik in plačnik nista ista oseba, si pridržujemo pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika in prejema pisne izjave prek e-pošte ali telefaksa, da plačnik soglaša s plačilom naročenega blaga. Po oddaji naročila s tem načinom plačila ni mogoče spreminjati vsebine naročila, končnega zneska, naslova za dostavo in drugih dogovorjenih pogojev.

Do popolnega plačila izdelkov iz posameznega naročila ostanejo naročeni izdelki v lasti GOR Kolesa, čeprav so že bili dostavljeni kupcu. Če kot način plačila izberete kreditno kartico, se v primeru neuspešne izvedbe plačila iz kateregakoli razloga kupec zavezuje, da v roku 5 dni od prejetega poziva na enega od drugih ponujenih načinov poravna obveznost plačila kupnine naročenih izdelkov. V primeru neplačila oz. nepopolnega plačila ima GOR Kolesa pravico, da od kupca zahteva vračilo izdelka v brezhibnem stanju.

Ponudnik izda račun na trajnem mediju (papir), ki je ob garancijskem listu veljaven dokaz za reklamacijo oz. servisni poseg v okviru veljavne garancije.

 

Cene v spletni trgovini

Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico do sprememb cen, če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih popustov). Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila in pod zgoraj navedenimi pogoji. Navedene cene veljajo le za nakupe v Spletni trgovini in se lahko razlikujejo od cen v trgovinah in v studiih GOR Kolesa.

Ponudnik si prizadeva zagotavljati najbolj ažurne in točne podatke o izdelkih ponujenih v Spletni trgovini. V primeru, da je podatek o ceni izdelka, ponujenim v Spletni trgovini, napačen ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo kupcu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Veljavnost akcijske ponudbe

Roki veljavnosti akcijskih ponudb, ki se med sabo lahko razlikujejo, so navedeni ob akcijski ponudbi.

 

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od dobave blaga, ponudniku pisno sporoči, da odstopa od prodajne pogodbe, in sicer na kontaktni e-naslov info@rogbikes.com. Potrošnik mora nato blago vrniti ponudniku v 14 dneh po pisnem sporočilu, pri čemer sam krije neposredne stroške vračila. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Stroške vračila blaga krije kupec. Ponudnik vrne celotno kupnino (kupnina s stroški dostave) v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 dni od prejetja sporočila o odstopu od pogodbe. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če ponudnik ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago.

Kupec mora blago vrniti na naslov:
GOR Kolesa, d.o.o.
Primorska cesta 6 B
3325 Šoštanj

 

Garancija

Vsi izdelki v prodaji v Spletni trgovini imajo garancijo za brezhibno delovanje, dano s strani uvoznika oziroma proizvajalca izdelka ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Sloveniji. Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov in servisno vzdrževanje se lahko obrnete na najbližjega pooblaščenega serviserja ponudnika oz. ROG Kolesa. Pri uveljavljanju garancijskih zahtevkov veljajo garancijski pogoji, navedeni na garancijskem listu, ki je priložen vsakemu izdelku. Garancija praviloma ne velja za potrošni material. Garancija se uveljavlja s kopijo računa in garancijskim listom. Vse tovarniške okvare in pomanjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku, bodo na pooblaščenem servisu odpravili brezplačno. Servis za izdelke, katerim je garancija že potekla, je zagotovljen za obdobje 5 let po izteku garancije, če z zakonom ni drugače določeno.

Garancija preneha veljati v naslednjih primerih:

  • neupoštevanje navodil za uporabo,
  • popravilo, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
  • vgraditev neoriginalnih sestavnih delov izdelka,
  • malomarno ravnanje z izdelkom,
  • poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe,
  • uporaba izdelka v poklicne ali pridobitne dejavnosti. 

V primeru, da želite dodatne informacije v zvezi z garancijo in pooblaščenimi servisi, se lahko obrnete na ponudnika na navedeni elektronski naslov:  info@rogbikes.com.

Za kolesa blagovne znamke ROG velja za opremo garancija v obdobju 2 let od dneva dobave in izročitve kupcu in za okvir garancija v obdobju 3 let od dneva dobave in izročitve kupcu.

 

Dobavni rok

V želji ustreči željam kupcem ponudnik za izdelke kupljene preko Spletne trgovine zagotavlja brezplačno dostavo na naslov kupca na območju Republike Slovenije. Za določitev točne ure dostave kupec prejme predhodno obvestilo s strani pooblaščenega dostavljavca.

Dostava izdelkov poteka le ob delovnih dnevih. Če je izdelek na zalogi, je dobavni rok največ dva delovna dneva od prejetja elektronskega obvestila na e-poštni naslov kupca, da je naročilo odposlano, v nasprotnem primeru pa ustrezno dlje.

Ponudnik kupljeno blago dostavi brezplačno do kamionsko dostopnega dvorišča. Vnosa blaga v stanovanje ne zagotavlja. V primeru, da ob dostavi kupec na dogovorjenem naslovu ni navzoč, izdelek lahko veljavno prevzame polnoletna oseba, ki živi v istem gospodinjstvu skupaj s kupcem, oziroma druga oseba, ki ima pooblastilo za prevzem. Oseba, ki prevzame dostavljeni izdelek, prevzem izdelka ter prevzem vseh spremljajočih dokumentov potrdi s podpisom dobavnice, zraven pa navede svoje ime, priimek ter datum prevzema in razmerje do naročnika.

 

Odgovornost ponudnika za zamudo pri izročitvi stvari

Ponudnik ne odgovarja za zamudo z izpolnitvijo svojih pogodbenih obveznosti, ki je posledica izrednih naravnih razmer (potres, toča, poplave, suša …), stavke (v gospodarski družbi prodajalca, drugih podjetjih, državnih službah …), izrednih družbenih razmer (vojna, teroristična dejanja ….) in drugih razlogov ter okoliščin, ki jih ponudnik ni mogel preprečiti, ne odpraviti ali se jim izogniti. V teh primerih se rok izročitve podaljša za čas, ko takšne razmere trajajo.

 

Kupčeva plačilna zamuda

V primeru plačilne zamude ima prodajalec pravico do zakonitih zamudnih obresti.

Če kupec v dogovorjenem roku ne prevzame blaga, ki ga za prevzem pripravi prodajalec, preide nanj nevarnost naključnega uničenja blaga in mora prodajalcu povrniti vse nastale stroške zaradi zamude.

 

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil. GOR Kolesa so certificiran trgovec s strani bank in ima z banko sklenjeno pogodbeno razmerje. GOR Kolesa, imajo prek Telemacha sklenjeno storitev Transact-Eon, ki je vmesnik za varno sprejemanje plačil prek interneta.

S pomočjo sistema Transact-Eon so vzpostavljeni najboljši varnostni ukrepi, zato so zasebni in finančni podatki (številke plačilnih in kreditnih kartic in načini plačevanja) zaščiteni, že ko jih pošiljate prek interneta. Za varnost in kodiranje podatkov prek sistema Transact-EON se uporablja 128bit SSL varnostni protokol podjetja Verisign.

Kupec je sam odgovoren za dostop do svojega sistema in bo tudi sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel. Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter podjetju GOR Kolesa odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

 

Pravica do zasebnosti

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004). Vsi podatki, pridobljeni prek Spletne strani, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in druge potrebne komunikacije.

 

Komunikacija

Obvestila o mesečnih akcijah in reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila. Pošiljatelj mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil ter obvestil o mesečnih akcijah, bo ponudnik brezpogojno upošteval.

 

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti skladnost in ažurnost podatkov, objavljenih na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko značilnosti izdelkov, njihova zaloga in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov na spletnih straneh. V takšnem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

 

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti info@rogbikes.com ali po klasični pošti na naslov:

GOR Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.
Primorska cesta 6 B
3325 Šoštanj

Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je pritožbo prejel, sporočiti uporabniku oz. kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga ves čas obveščati o poteku postopka. Ponudnik si bo po najboljših močeh prizadeval za sporazumno rešitev morebitnih sporov.

Glede na to, da ima družba GOR Kolesa, d.o.o. vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

GOR Kolesa, d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

 

Spremembe splošnih pogojev internetne prodaje

Ponudnik si, v skladu s svojimi poslovnimi odločitvami, pridržuje pravico do spremembe teh splošnih prodajnih pogojev.

 

Izbira prava

Za vprašanja, ki niso urejena s temi splošnimi prodajnimi pogoji, se uporablja izključno slovensko pravo.

 

Veljavnost

V primeru, da se nekateri izmed sprejetih prodajnih pogojev iz kateregakoli vzroka ne morejo uporabiti ali le ti, iz katerega koli vzroka ne veljajo, ostane veljavnost preostalih pogojev nespremenjena.

Velenje, 14.6.2017, ROG Kolesa, d.o.o., Primorska cesta 6 B, 3325 Šoštanj, Direktor Rok Lesjak