Vse novice

Nagradna igra – Pravila in pogoji sodelovanja

13. aprila, 2022

SPLOŠNE DOLOČBE

                                                                                                                                                                               1.člen

Po teh pravilih prireja TURNA d.o.o., Primorska cesta 6b, 3325 Šoštanj (v nadaljevanju: organizator)  nagradno igro oz. nagradno igro v reklamne namene na področju Republike Slovenije.

POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

                                                                                                                                                                                 2.člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo do vključno 19. junija 2022 do 23.59 h poslali fotografijo v komentar na Facebook profilu Rog Bikes. Vsak posameznik lahko pošlje samo eno fotografijo. Zmagovalci, ki bodo prejeli darilni paket ROG, bodo izžrebani s pomočjo aplikacije, ki naključno izbere zmagovalce. Izžrebanci bodo objavljeni 22. junija 2022 v objavi na Facebook profilu Rog Bikes.

           NAGRADE

                                                                                                                                                                                3.člen

Nagradna igra ima deset (10) nagrad: 10 x darilni paket ROG (kapa, buff, ovratni trak, obesek za ključe). Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

                 OBVEŠČANJE

                                                                                                                                                                               4.člen

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen 20. junija 2022 v objavi na Facebook profilu Rog Bikes. V kolikor nagrajenec organizatorju v roku 3 dni ne sporoči popolnih podatkov (ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov), mu nagrada ne pripada. V tem primeru bomo izbrali drugega nagrajenca.

    KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

                                                                                                                                                                             5.člen

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Velenju.

                                                                                                                                                                             6.člen

     Pravila pričnejo veljati 13.04.2022.

               Šoštanj, 13.04.2022

                TURNA d.o.o., Primorska cesta 6b, 3325 Šoštanj

 

 

*Nagradna igra ni sponzorirana, izvedena ali kakorkoli povezana s Facebookom ali Instagramom.