OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERNETSKE TRGOVINE Turna, d.o.o.

Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine rogbikes.com (u daljnjem tekstu:Internetska trgovina) određuju uvjete kupnje i prodaje proizvoda, koje proizvodi tvrtka Turna, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Primorska 6 b, 3325 Šoštanj (u daljnjem tekstu Turna). Opći uvjeti poslovanja Internetske trgovine rogbikes.com sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZOZP) i međunarodnim kodeksima e-poslovanja. Internetska trgovina rogbikes.com je informacijski sustav, namijenjen prezentiranju i prodaji proizvoda korisnicima. Njom upravlja poduzeće Turna. Korisnik je osoba, koja koristi naš sustav, odnosno kupac u Internetskoj trgovini rogbikes.com.

Turna i kupac korisnik poštivanjem općih uvjeta reguliraju međusobne obveze pri kupnji putem Internetske trgovine. Svaki korisnik usluge Internetske trgovine ima korisničko ime i lozinku, kojima se predstavi. Lozinka je tajna i poznata samo korisniku, koji je dobije putem registrirane elektronske pošte. Korisnik je dužan osigurati da će u njegovo ime i njegovom lozinkom pristup Internetskoj trgovini imati samo on odnosno osoba, koja je ovlaštena da djeluje u njegovo ime.

Opći uvjeti poslovanja reguliraju rad Internetske trgovine, prava korisnika i poslovni odnos između davatelja i kupca.

Osobna iskaznica davatelja

Naziv: Turna, proizvodnja in trgovina, d.o.o.

Skraćeni naziv: Turna, d.o.o.

Sjedište: Šoštanj

Adresa: Primorska 6 b

E-adresa: info@rogbikes.com

Telefon: +386 3 898 76 90

PDV Identifikacijski broj: SI 55714331 

Matični broj: 7069472000

Porezni broj: 55714331 

SRG: Okružni sud Celje

Temeljni kapital: 100.000,00 EUR

Banke i poslovni računi: Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana: SI56 0242 6025 6677 666

Načini plaćanja

1. Kreditna kartica – U Internetskoj trgovini naručenu robu možete sigurno platiti kreditnom karticom. Plaćanje je moguće izvršiti putem sustava. Platilac mora biti osoba ili organizacija, koja je vlasnik kreditne kartice. U slučajevima kada nositelj kartice nije državljanin Slovenije te u slučajevima kada primatelj i platilac nisu ista osoba, zadržavamo pravo na dodatno provjeravanje identiteta platioca i primitka pismene izjave putem e-maila ili faksa, da je platilac suglasan s plaćanjem naručene robe. Nakon izdane narudžbe ovim načinom plaćanja nije moguće promijeniti sadržaj narudžbe, konačni iznos, adresu dostave i druge ugovorene uvjete.

Naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu Turna do uplate cjelokupnog iznosa za pojedinačnu narudžbu, iako su već bili dostavljeni kupcu. Ako kao način plaćanja odabere kreditnu karticu, kupac se obvezuje da će u slučaju neuspješno izvršene uplate iz bilo kojeg razloga, u roku od 5 dana od primljenog poziva na uporabu jednog od ponuđenih načina plaćanja izvršiti obvezu plaćanja kupoprodajne cijene naručenih proizvoda. U slučaju neplaćanja odn. nepotpune uplate Turna ima pravo zahtijevati od kupca povrat proizvoda u besprijekornom stanju.

Ponuđač će izdati račun na trajnom mediju (papir), koji uz garancijski list predstavlja važeći dokaz za reklamaciju odn. servisnu uslugu u okviru važećeg jamstva.

Cijene u internetskoj trgovini

Sve cijene su u EUR i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Zadržavamo pravo na izmjenu cijena, ako nije drugačije navedeno (primjer akcija i posebnih popusta). Cijene vrijede u trenutku izdavanja narudžbe i nemaju unaprijed određenu vrijednost. Cijene su važeće u slučaju uporabe gore navedenih načina plaćanja i pod gore navedenim uvjetima. Navedene cijene važeće su isključivo za kupnju u Internetskoj trgovini i mogu se razlikovati od cijena u trgovinama.

Ponuđač se trudi osigurati najažurnije i točne podatke o ponuđenim proizvodima u Internetskoj trgovini. U slučaju da je podatak o cijeni proizvoda, koji je ponuđen u Internetskoj trgovini, pogrešan ili u slučaju da se cijena proizvoda promijeni tijekom tretiranja narudžbe, ponuđač će kupcu omogućiti odustajanje od kupnje te mu istovremeno ponuditi rješenje u cilju obostranog zadovoljstva.

Vrijednost akcijske ponude

Rokovi trajanja akcijskih ponuda, koji se mogu razlikovati, navedeni su u akcijskoj ponudi.

Pravo odustajanja od kupnje, vraćanje proizvoda

Potrošač ima pravo u roku 14 dana od nabave proizvoda, pismeno obavijestiti ponuđača da odstupa od prodajnog ugovora, kontaktirajući ga putem e-maila: info@rogbikes.com. Potrošač zatim mora vratiti proizvod ponuđaču u roku od 14 dana nakon pismene obavijesti, pri čemu sam pokriva neposredne troškove povrata. Proizvodi moraju biti neupotrijebljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži. Mora biti priložena kopija računa. Troškove povrata proizvoda pokriva kupac. Ponuđač vraća cjelokupnu vrijednost kupnje (cijenu proizvoda s troškovima dostave) u najkraćem mogućem vremenu, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka obavijesti o odstupanju od ugovora.

Kupac mora vratiti proizvod na adresu:

Turna, d.o.o.

Primorska 6 b

3325 Šoštanj

Slovenia

Garancija

Svi proizvodi koji se prodaju u Internetskoj trgovini imaju garanciju za besprijekorno funkcioniranje, izdanu od strane uvoznika odnosno proizvođača proizvoda te zajamčeno servisiranje i rezervne dijelove u Sloveniji. Za izvršavanje garancijskih zahtjeva i servisno održavanje možete se obratiti najbližem ovlaštenom serviseru ponuđaču odn. Turna. Pri izvršavanju garancijskih zahtjeva vrijede garancijski uvjeti, koji su navedeni na garancijskom listu, koji je priložen uz svaki proizvod. Garancija u pravilu ne vrijedi za potrošni materijal. Garancija se koristi uporabom kopije računa i garancijskim listom. Sva tvornička oštećenja i nepravilnosti, koje eventualno nastanu u garancijskom roku, odstranjuju se besplatno u ovlaštenom servisu. Servis za proizvode, kojima je istekla garancija, zajamčen je u trajanju od 5 godina nakon isteka garancije, ako zakonom nije drugačije određeno.

Garancija prestaje važiti u sljedećim slučajevima:

nekorištenje uputa za uporabu,

popravak, koji je izvršila neovlaštena osoba,

ugradnja neoriginalnih sastavnih dijelova proizvoda,

nemarno rukovanje proizvodom,

oštećenja, koja su nastala kao posljedica mehaničkih udaraca krivnjom kupca odnosno treće osobe,

uporaba proizvoda u profesionalne ili profitabilne svrhe.

Ako želite dodatne informacije u vezi s garancijom i ovlaštenim servisima, možete se obratiti ponuđaču na navedenu e-adresu: info@rogbikes.com.

Za bicikle robne marke ROG vrijedi jamstvo za opremu u trajanju od 1 godine od dana nabave i okvirno jamstvo u trajanju od 3 godine od dana nabave.

Rok dostave

U želji da zadovolji želje kupaca ponuđač za proizvode kupljene preko Internetske trgovine jamči besplatnu dostavu na adresu kupca na području Republike Slovenije. Kupac prethodno primi obavijest o točnom vremenu dostave od ovlaštenog dostavljača.

Dostava proizvoda obavlja se radnim danima. Ako je proizvod raspoloživ na zalihi, nabavni rok na području Slovenije je najviše dva radna dana od primitka elektronske obavijesti na vašu e-adresu da je vaša narudžba poslana, a u suprotnom traje duže, u skladu s uvjetima.

Unos proizvoda u stan nije zagarantiran. U slučaju da tijekom dostave kupac ne bude na dogovorenoj adresi, robu može preuzeti punoljetna osoba, koja živi u istom kućanstvu skupa s kupcem, odnosno osoba, koja je ovlaštena za preuzimanje. Osoba koja preuzme dostavljeni proizvod, potpisom otpremnice potvrđuje preuzimanje proizvoda i svih dodatnih dokumenata, pri tome navodeći svoje ime, prezime, datum preuzimanja i odnos prema naručitelju.

Cijene i rokovi dostave

Cijena Vrijeme
Slovenia Besplatno 1 – 2 dana
Croatia 30 € 2 – 4 dana
Austria 43 € 2 – 4 dana
Belgium, Danish, France, Italy, Luxembourg, Netherlands, Poland, Slovakia, United Kingdom, Czech Republic 49 € 3 – 6 dana
Bulgaria, Estonia, Finland, Ireland, Latvia, Lithuania, Portugal, Romania, Spain, Sweden 61 € 4 -8 dana
Greece 74 € 3 – 6 dana
Switzerland kontaktirajte info@rogbikes.com za više informacija 3 – 6 dana

Odgovornost ponuđača za kašnjenje pri isporuci proizvoda

Ponuđač ne odgovara za kašnjenje pri izvršavanju svojih ugovornih obveza, koje je posljedica ekstremnih prirodnih nepogoda (potres, tuča, poplave, suša …), štrajkova (u poslovnoj tvrtki prodavača, drugim poduzećima, državnim službama …), iznimnih društvenih situacija (rat, terorističke akcije …) , kao i drugih razloga i okolnosti, koje prodavač ne može spriječiti, ukloniti ili izbjeći. U ovakvim slučajevima rok isporuke produžava se do završetka spomenutih događanja.

Zakašnjela uplata kupca

Ako kupac ne omogući pravovremeno osiguranje ugovorenog plaćanja kupoprodajne cijene, računa se da kasni pri preuzimanju.

U slučaju zakašnjelog plaćanja prodavatelj ima pravo na uporabu zakonski određenih zateznih kamata.

Ako kupac ne preuzme pravovremeno proizvod, koji je za preuzimanje pripremio prodavatelj, postoji opasnost slučajnog uništenja proizvoda i stoga mora izvršiti povrat svih troškova, koji su nastali zbog kašnjenja.

Sigurnost

Ponuđač upotrebljava odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka, narudžbi i uplata. Turna je certificiran trgovac od strane banke, s kojom ima sklopljen ugovor.

Kupac je sam odgovoran za pristup svom sustavu i sam će se pobrinuti za zaštitu korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za točnost i istinitost svih posredovanih podataka te poduzeću Turna odgovara za štetu, koja nastane zbog posredovanja netočnih odnosno neistinitih podataka.

Politika privatnosti

Ponuđač se obvezuje da će trajno zaštititi sve osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Ur. list RS št. 86/2004). Svi podaci, koji se prikupe preko Internetske stranice, bit će upotrijebljeni isključivo za slanje informativnog sadržaja, ponuda, računa i drugih potrebnih načina komuniciranja.

Komunikacija

Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Pošiljatelj mora biti jasno vidljiv. Želju korisnika, da ne prima reklamne poruke i obavijesti o mjesečnim akcijama, ponuđač mora bezuvjetno poštovati.

Ograničenje odgovornosti

Ponuđač se na najoptimalniji način trudi osigurati usklađenost i ažurnost podataka, koji su objavljeni na njegovim internetskim stranama. Bez obzira na to, značajke proizvoda, njihova dostupnost i cijena mogu se promijeniti tako brzo, da ponuđač ne uspije pravovremeno ispraviti podatke na internetskim stranicama. U ovakvom slučaju ponuđač će obavijestiti kupca o izmjenama i omogućiti mu da odustane od narudžbe ili zamijeni naručeni artikl. Sve fotografije proizvoda simbolične su i ne jamče značajke proizvoda.

Pritužbe i sporovi

Ponuđač poštuje važeće zakone o zaštiti potrošača. Pritužbe i reklamacije korisnici mogu poslati putem e-maila na: info@rogbikes.com ili putem obične pošte na adresu:

Turna, d.o.o.

Primorska 6 b

3325 Šoštanj

Slovenia

Ponuđač mora u roku od 5 radnih dana potvrditi da je primio pritužbu, obavijestiti korisnika odn. kupca o dužini trajanja njenog rješavanja i cijelo vrijeme obavještavati ga o tijeku postupka. Ponuđač će na najbolji mogući način omogućiti rješavanje potencijalnih sporova.

S obzirom na to da je tvrtka Turna, d.o.o. uspostavila učinkovit sustav rješavanja pritužbi, sukladno odredbama Zakona o izvansudskom rješavanju korisničkih sporova ne priznaje nikakvog izvođača izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog pri tretiranju potrošačkog spora.

Turna, d.o.o., koji kao ponuđač proizvoda i usluga omogućuje djelovanje internetske trgovine na području Republike Slovenije, na svojoj web-stranici objavljuje elektronski link do platforme za internetsko rješavanje potrošačkih sporova (IRPS).

Izmjene općih uvjeta internetske prodaje

Ponuđač, u skladu sa svojim poslovnim odlukama, zadržava pravo izmjene navedenih općih prodajnih uvjeta.

Odabir prava

Za pitanja koja nisu regulirana ovim općim prodajnim uvjetima primjenjivat će se isključivo slovensko pravo.

Validnost

U slučaju da se neki od prihvaćenih prodajnih uvjeta iz bilo kojeg razloga ne mogu koristiti ili ne vrijede, validnost ostalih uvjeta ostaje neizmijenjena.

Velenje, 6.7.2017 godine, ROG Kolesa, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Direktor Rok Lesjak